Aylık Arşivler

Aralık 2018

Maliye Politikası Araçları Nelerdir?

Devletin ekonomiye müdahale amacıyla kullandığı önemli enstrümanlardan olan Maliye Politikası Nedir? Maliye politikası araçları nelerdir? Devlet ekonomiye maliye politikası ile nasıl müdahale eder? Maliye Politikasının amaçları nelerdir?…

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonominin en önemli performans göstergelerinin başında gelen ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyümenin unsurları nelerdir? Ekonomik büyüme nasıl saptanır? Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla nedir? Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla Nasıl Hesaplanır? Bu…

Orta Gelir Tuzağı Nedir?

Önemli ekonomik sorunlardan biri olan ve çözülmemesi durumunda orta ve uzun vadede ekonomide olumsuz etkiler meydana getiren Orta Gelir Tuzağı'nı sizin için değerlendirdiğimiz yazımızda detayları bulabilirsiniz.

Ev Fiyatları Düşecek mi 2019?

Ev Fiyatları Düşecek mi Yükselecek mi? Özellikle 2018 yılının son çeyreğinde oldukça sıkıntılı bir ekonomik tablo ile karşı karşıya kaldık. Artan mal ve hizmet fiyatlar, döviz kurunun yükselmesi, üretimin yavaşlaması, işten çıkarmaların…

Gini Katsayısı Nedir Nasıl Hesaplanır?

Gini Katsayısı Nasıl Ortaya Çıktı? Bir ülkede gelir dağılımının adil olup olmadığını ölçmek için kullanılan Gini Katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Değer ne kadar yükse olursa ülkenin gelir dağılımı o kadar adaletsizdir. Mükemmel…