Aylık Arşivler

Nisan 2019

Manipülasyon nedir?

Manipülasyon kelime anlamıyla yönlendirmek harekete geçirmek veya biçim vermek üzere telkinde bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar ilk bakışta olumsuz bir ifade gibi görünüyor olsa da, manipülasyonun farklı mecralarda farklı…

Slumpflasyon nedir?

Ekonomi terimler son zamanlarda hepimizin gündemini hayli meşgul ediyor. Slumpflasyon nedir? sorusu da, gündemimize giren flash kavramlar içerisinde yer alıyor ve aslında geçmişte deneyimlemediğimiz bir süreç olmasından dolayı dikkatleri…

Euro en fazla kaç lira olur?

Döviz kurlarının hareketliliği bizim gibi ekonomileri için oldukça büyük bir sorundur. Öyle ki, Ülkemiz, ekonomik faaliyetleri bakımından neredeyse tamamen dışa bağımlı bir sisteme sahiptir. Üretim faaliyetlerimiz dahil olmak üzere, bir…

Amortisman Nedir?

Muhasebe dilinde amortisman nedir? sorusunun cevabı; bir araç, makine, teçhizat ve benzeri donanımın yıpranma payıdır şeklinde verilir. Amortisman payı, gayrimenkuller için söz konusu değildir. Gayrimenkuller için yeniden değerleme…

Dolar en fazla kaç lira olur?

Döviz, ülkemiz için her zaman ciddi bir sorun olagelmiş ve belli dönemlerde hayatımızı ciddi biçimde etkilemiştir. Son 20 yılda yaşadığımız biri büyük, 3 önemli dönemde özellikle doların fiyatlandırması hemen herkesin ciddi şekilde…