Hisse Senedi Nedir? Nasıl Alınır Satılır?

Hisse senedi, şirket ortaklarının paylarını ve ortaklıklarını belgeler nitelikteki kıymetli evraklara verilen isimdir. Bir şirketten hisse senedi satın alındığında, artık o şirkete satın alınan pay oranında ortak olunur. Şirketlerin…

Goldman Sachs Nedir?

Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyenler belli bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Ellerinde yeterli kaynak olmaması durumunda ise destek almaları gerekir. Bu destekler için genellikle ilk başvurulan yer bankalar olmaktadır. Bir banka çeşidi…

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Bankaların ve borçlanma imkanı sunan diğer tüm finans kuruluşlarının risklerini yönetebilmek amacıyla tutulan ve borçlanmayla ilgili bir çok konuyu etkileyen sisteme kredi notu a Günümüzde tüm bankacılık işlemlerini ve hatta bir…

Devlet Tahvili Nedir?

Devlet tahvili, vadesi bir yıldan daha uzun olan ve devletin borçlanma ihtiyacını karşılayan kıymetli evraklara verilen addır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan bu evraklar “devlet iç borçlanma senedi (DİBS)” olarak da…

Manipülasyon nedir?

Manipülasyon kelime anlamıyla yönlendirmek harekete geçirmek veya biçim vermek üzere telkinde bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar ilk bakışta olumsuz bir ifade gibi görünüyor olsa da, manipülasyonun farklı mecralarda farklı…

Slumpflasyon nedir?

Ekonomi terimler son zamanlarda hepimizin gündemini hayli meşgul ediyor. Slumpflasyon nedir? sorusu da, gündemimize giren flash kavramlar içerisinde yer alıyor ve aslında geçmişte deneyimlemediğimiz bir süreç olmasından dolayı dikkatleri…

Euro en fazla kaç lira olur?

Döviz kurlarının hareketliliği bizim gibi ekonomileri için oldukça büyük bir sorundur. Öyle ki, Ülkemiz, ekonomik faaliyetleri bakımından neredeyse tamamen dışa bağımlı bir sisteme sahiptir. Üretim faaliyetlerimiz dahil olmak üzere, bir…

Amortisman Nedir?

Muhasebe dilinde amortisman nedir? sorusunun cevabı; bir araç, makine, teçhizat ve benzeri donanımın yıpranma payıdır şeklinde verilir. Amortisman payı, gayrimenkuller için söz konusu değildir. Gayrimenkuller için yeniden değerleme…

Dolar en fazla kaç lira olur?

Döviz, ülkemiz için her zaman ciddi bir sorun olagelmiş ve belli dönemlerde hayatımızı ciddi biçimde etkilemiştir. Son 20 yılda yaşadığımız biri büyük, 3 önemli dönemde özellikle doların fiyatlandırması hemen herkesin ciddi şekilde…