Tarama Kategorisi

Genel

En Fazla Petrol Rezervine Sahip Ülkeler

Günümüzde enerji madenlerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Sanayi devriminden günümüzde enerji savaşlarının yaşandığı dünyamızda en önemli ve en gözde maden ise petroldür. Doğal olarak fosil şeklinde ve yer kabuğunda sıvı…

Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?

Kredi kartları, yaşamımızın hemen her alanında maddi destekçimiz olan unsurlardır. Bu kartların maksimum kullanılabilecek bir limiti bulunmaktadır. Ancak kart sahibi kişiler, yetersiz olduğu düşüncesiyle bu limiti yasal belgeler ile…

Ebitda Nedir?Nasıl Hesaplanır?

Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation), FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ile aynı anlamı taşıyan bir kavramdır. Son yıllarda finans dünyasında önemli bir gösterge haline gelmiş olan Ebitda;…

Cari Oran Nedir?

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını belirlemek için birtakım kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar, işletmelerin gelecekteki ve mevcut olan durumundaki kalıcılığı belirlemektedir. Bahsedilen kavramlar arasında en önemlilerinden…

Fırsat Maliyeti Nedir?

Fırsat maliyeti, bir malın üretimini bir birim artırmak adına başka bir maldan vazgeçilmesi gereken mal miktarına verilen addır. Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse, yapılan bir tercihin ardından tercih edilmeyen en iyi seçenek fırsat…

Goldman Sachs Nedir?

Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyenler belli bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Ellerinde yeterli kaynak olmaması durumunda ise destek almaları gerekir. Bu destekler için genellikle ilk başvurulan yer bankalar olmaktadır. Bir banka çeşidi…

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Bankaların ve borçlanma imkanı sunan diğer tüm finans kuruluşlarının risklerini yönetebilmek amacıyla tutulan ve borçlanmayla ilgili bir çok konuyu etkileyen sisteme kredi notu a Günümüzde tüm bankacılık işlemlerini ve hatta bir…

Devlet Tahvili Nedir?

Devlet tahvili, vadesi bir yıldan daha uzun olan ve devletin borçlanma ihtiyacını karşılayan kıymetli evraklara verilen addır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan bu evraklar “devlet iç borçlanma senedi (DİBS)” olarak da…

Manipülasyon nedir?

Manipülasyon kelime anlamıyla yönlendirmek harekete geçirmek veya biçim vermek üzere telkinde bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar ilk bakışta olumsuz bir ifade gibi görünüyor olsa da, manipülasyonun farklı mecralarda farklı…

Slumpflasyon nedir?

Ekonomi terimler son zamanlarda hepimizin gündemini hayli meşgul ediyor. Slumpflasyon nedir? sorusu da, gündemimize giren flash kavramlar içerisinde yer alıyor ve aslında geçmişte deneyimlemediğimiz bir süreç olmasından dolayı dikkatleri…