Tarama Kategorisi

Genel

Euro en fazla kaç lira olur?

Döviz kurlarının hareketliliği bizim gibi ekonomileri için oldukça büyük bir sorundur. Öyle ki, Ülkemiz, ekonomik faaliyetleri bakımından neredeyse tamamen dışa bağımlı bir sisteme sahiptir. Üretim faaliyetlerimiz dahil olmak üzere, bir…

Amortisman Nedir?

Muhasebe dilinde amortisman nedir? sorusunun cevabı; bir araç, makine, teçhizat ve benzeri donanımın yıpranma payıdır şeklinde verilir. Amortisman payı, gayrimenkuller için söz konusu değildir. Gayrimenkuller için yeniden değerleme…

Dolar en fazla kaç lira olur?

Döviz, ülkemiz için her zaman ciddi bir sorun olagelmiş ve belli dönemlerde hayatımızı ciddi biçimde etkilemiştir. Son 20 yılda yaşadığımız biri büyük, 3 önemli dönemde özellikle doların fiyatlandırması hemen herkesin ciddi şekilde…

En Avantajlı Kredi Kartı  Hangisi 2019?

Kredi kartlarını birden fazla açıdan sınıflandırmak mümkündür. Bankasına, visa, mastercard veya troy ağına bağlı olmasına, yaptığı taksit sayısına vb özellikleri kredi kartlarını birbirinden ayırıcı özellikleridir. Kullanıcıları için en çok…

Maliye Politikası Araçları Nelerdir?

Devletin ekonomiye müdahale amacıyla kullandığı önemli enstrümanlardan olan Maliye Politikası Nedir? Maliye politikası araçları nelerdir? Devlet ekonomiye maliye politikası ile nasıl müdahale eder? Maliye Politikasının amaçları nelerdir?…

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonominin en önemli performans göstergelerinin başında gelen ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyümenin unsurları nelerdir? Ekonomik büyüme nasıl saptanır? Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla nedir? Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla Nasıl Hesaplanır? Bu…

Orta Gelir Tuzağı Nedir?

Önemli ekonomik sorunlardan biri olan ve çözülmemesi durumunda orta ve uzun vadede ekonomide olumsuz etkiler meydana getiren Orta Gelir Tuzağı'nı sizin için değerlendirdiğimiz yazımızda detayları bulabilirsiniz.