Amortisman Nedir?

0 278

Muhasebe dilinde amortisman nedir? sorusunun cevabı; bir araç, makine, teçhizat ve benzeri donanımın yıpranma payıdır şeklinde verilir. Amortisman payı, gayrimenkuller için söz konusu değildir. Gayrimenkuller için yeniden değerleme oranları ile farklı bir fiyat sistemi söz konusudur. Amortismanın daha kolay anlaşılmasını sağlayacak kavram, uygulanacağı aracın yıpranmaya tabi olmasıdır. Örneğin, bir otomobil zaman içerisinde kullanılmaya ve zamana bağlı olarak değerini yitirir. Aynı şekilde fabrikalardaki donanımlar da yıprandıklarından değerlerinde zamla meydana gelir. Her araç ve gerecin farklı bir amortisman oranı bulunuyor olmasına karşın, genellikle işyerlerinde kullanılan araç ve gereçler için uygulanan amortisman %20’dir. Ofisinizin içerisinde, demirbaş olarak girişi yapılan tüm malzemeler, amortismana tabidir. Ancak, değerleri ne olursa olsun, tüketime yönelik olarak satın alınan ürün ve araçlar, genel yönetim giderleri veya maliyet bileşenleri olarak doğrudan bilançoya işlenir.

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Satın alınan araç ve gerecin amortismana tabi olması bir ölçüde zorunluluktur. Zira satın alınan araç gerçekte değerini korumazken, bilanço içerisinde satın alma değerini koruyorsa, bu durum bir bilanço ahrazı olacaktır. Vergi usul kanununa göre; her malın yıllık amortisman bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan yıpranma payları vergiden mahsup edilir. Yani amortisman hesabı negatif değerli bir hesaptır. Amortismana girilen her değer, zarar hesabına işlenir. Bu şekilde demirbaşlar kalemindeki azalma karşılık bulmuş olur.

Amortisman hesaplaması ise son derece kolay bir işlemdir. Araç ve gereçlerin; yani demirbaşların toplan değeri üzerinden Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler değerleme oranları ile yıllık amortisman bedelleri kolayca belirlenebilir. Burada vergiden arındırılmış değerler üzerinden işlem yapılacağını belirtmek gerekir. Zira demirbaşlar kayıt altına alınırken, KDV değerleri henüz ilk girişte zaten düşülür. Bu noktada eklenmesi gereken çok önemli bir not; amortismanın mallara uygulanamaz olduğudur. Mal olarak stoklara kaydedilmiş kıymetler amortismana tabi değildir. Amortisman uygulanabilmesi için araç ve gerecin kullanılıyor olması ve demirbaşlar içerisinde yer alması gerekir. Zaten bu nedenle binalar amortismana tabi tutulmaz. Ancak, prefabrik yapılar, depolar, üretim tesisleri ve araziler üzerine inşa edilen ticari donanımların amortismanı söz konusudur.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları