Cari Oran Nedir?

0 819

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını belirlemek için birtakım kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar, işletmelerin gelecekteki ve mevcut olan durumundaki kalıcılığı belirlemektedir. Bahsedilen kavramlar arasında en önemlilerinden birisi cari orandır. Cari oran işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından oldukça önemli bir kavramdır. Her işletmenin mutlaka bu kavramı bilmesi gerekmektedir. Peki, cari oran nedir?

Cari oranı net bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir işletmenin kısa dönem içerisinde borçlarını ödeyebilme gücü olarak tanımlayabiliriz. Bir likitide göstergesi olan cari oranın yüksek ya da düşük olmasına göre yorum yapılmaktadır. Bu anlamda eğer işletme kredi talebinde bulunacak olursa, bankalar öncelikli olarak cari oranı göz önünde bulunduracaklardır. Hatta ilk olarak dikkate alacakları etmen cari orandır. Bankalar tarafından arzu edilen cari oran mevcut değilse, kredi verilmesi oldukça zor bir durumdur. Ayrıca işletmeler için cari oranın yıllar içerisinde büyümesi, kısa vadeli borç ödeyebilme gücünün arttığını da göstermektedir.

Cari Oran Hesaplama Nasıl Yapılır?

Cari oran hesaplama için öncelikle bazı noktalar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu anlamda cari oranı hesaplanacak olan işletmenin bilançosu ve yine bilançosunda bulunan tüm değişkenlerin bilinmesi gerekir. Bu değişkenlerin bilinmemesi durumunda ise cari oranın hesaplanması söz konusu olamaz.

Cari oran, iki ana ayrımdan meydana gelir. Bunlar aktif ve pasif kalemler olarak ayrışır. Bu anlamda aktif kalem varlıklar ve pasif kalem kaynaklar olarak da bilinirler. Varlıklar kısmında işletmenin ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler, kaynaklar kısmında ise finansal yapısı hakkında bilgiler bulunur. Burada dikkatlerden kaçacak en küçük nokta dahi hesaplamada hataya neden olabilmektedir. Cari oranın formülü ise şöyledir:

Cari Oran=Dönen Varlıklar(Cari Aktif)/Kısa Vadeli Borçlar(Cari Pasif)

Formülde de görüldüğü gibi cari oranın bulunması için dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranlanması lazımdır. Dönen varlıklar işletmenin belirli varlıklarına karşılık ve likitide varlığının tamamını gösterir. Eğer formülde de olduğu gibi değişkenler doğru şekilde yerleştirilebilirse, cari oranın hesaplanması hatasız şekilde gerçekleştirilebilir.

Cari Oranın Kaç Olması Gerekir?

Cari oranın hesaplanması için kullanılan formülden yola çıkılarak yorumlarda bulunulabilir. Oranlama sonucunda işletmenin borçları ödeyebilmesi için yeterince varlığının olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer işletmenin cari oranı 1’den küçük çıkarsa, bu durumda yeterli varlığa sahip olmadığı yorumu yapılabilir. Ancak oran 1,5 ile 2 arasında ise bu ideal olarak görülür. Çünkü bu durumda kısa vadede 1 liralık borcun 2 liralık karşılığı olduğu anlaşılabilir.

Cari oranın 1’in altında olması demek sermayenin yeterli olmaması anlamına gelir. Ancak bu durum işletmenin iflas edeceği anlamını taşımaz. Soruna çözüm aranır ve yüksek ihtimalle borçlanma yoluna gidilir. Yine yapılan hesaplamalar sonucunda cari oranın 2’nin üstünde olması da incelenmesi gereken bir durum olarak görülür. Çünkü 2’nin üzerinde olan cari oran, yaratılan nakittin verimli bir şekilde kullanılamadığı anlamına gelir.

Cari orandan kavranması gereken bir diğer sonuç ise, işletmenin karlılık düzeyinin yeterli bir seviyede olmasının istenmesidir. Çünkü bir işletmenin karlılığı, borçlarını vaktinde ödemesine ve aynı zamanda faaliyetlerinin aksamadan yürümesine bağlıdır. Ayrıca finansal kuruluşlar, işletmelerin kısa vadeli finansal ödeme gücüne de önem verirler.

Soru yöneltmek için forum sitemizi kullanabilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları