Dünya’nın En Borçlu Ülkesi 2018

0 1.132

Dünya’nın En Borçlu Ülkesi 2018 – 2019 Analizi

Gümrük duvarlarının çöküşü, uluslararası ticaretin artışı, şirketlerin devletlerin Gayri Safi Milli Hasılasından daha büyük cirolar elde etmesi gibi gelişmeler sonucu devletler içinde borçlanmak kaçınılmaz olmuştur. Büyük demografik yatırımlar, yeraltı projeleri, savaşlar, devletler arası çekişmeler, girişimcileri teşvik edilebilme çabası, sosyal yardımlar gibi onlarca sebeple devletler borçlanırlar. Bir ülkenin borç miktarı ise yıllık gayri safi milli hasılasına oranlanarak ülkenin borçluluk oranı hesaplanmaktadır.

Son yıllarda sürdürülebilir borçlanma üzerine yapılan birçok araştırma da Dünya’nın en borçlu ülkesi 2018 – 2019 yıllarında Japonya olarak gösterilmekte. Dünya’nın en yüksek ihracat rakamına ulaşan ülkesi Çin’in toplam dış borcu GSMH’sinin %260’ına ulaşmış durumda.  Uluslararası Para Fonu (İMF) tarafından kredi verilen ülkelerden biri olan Yunanistan’ın ise borcu GSMH’sinin %200’ünü çoktan aşmış durumda. Ülkelerin uluslararası piyasalarda saygınlığı, kredibilitesi, ihracat miktarı, ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi farklı parametreler borç sebebiyle oluşabilecek bir kriz beklentisini şekillendirecektir.

Yalnızca kamu dış borçlarına bakılarak yapılacak kıyaslama eksik olacaktır. Örneğin Türkiye’nin kamu dış borçlarının GSMH’ye oranı %0,4 olarak görülmektedir. Ancak devletin kefil olduğu özel sektör borçları dahil edildiğinde oran %260 düzeyine erişmektedir.

Devletlere ait toplam borçlanmanın 63 trilyon doları geçtiği ve bu borcun 3’te birinin Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olduğu bilinmektedir. Toplamda 20 trilyon dolarlık bir dış borç yüküyle karşı karşıya olan ABD yönetiminin ticaret savaşlarını başlatmasının sebeplerinden biri olduğu düşünülüyor. Benzer bir şekilde gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri de robotik gelişmeler, sermayenin kaçışı gibi sorunlarla boğuşmakta. IMF tarafından yapılan tahminlere göre 2050 ve sonraki yıllarda Yunanistan, Lübnan, Türkiye, Arjantin gibi ülkeler önemli ekonomik kriz ve borç sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacak.

Kısacası yalnızca rakamlar üzerinden yapılacak analize göre Dünya’nın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri ancak üretim, istihdam, özel sektör borçları, tasarruf oranı, dış ticaret açığı gibi onlarca veriyi aynı anda incelediğimizde ABD’nin sürdürülebilir şekilde borçlandığını görebiliyoruz.

Ekonomi forum bölümümüzde konuyla ilgili olarak görüş belirtebilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları