Ebitda Nedir?Nasıl Hesaplanır?

0 2.811

Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation), FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ile aynı anlamı taşıyan bir kavramdır. Son yıllarda finans dünyasında önemli bir gösterge haline gelmiş olan Ebitda; şirketlerin amortisman, faiz ve vergi öncesi karını gösteren bir rakamdır. Eğer bir şirketin devri ya da yatırımı gibi bir durum söz konusu ise o şirketin değerini belirlemek için Ebitda büyük önem taşımaktadır.

Ebitda’nın tercih edilmesindeki en önemli nedenlerinden birisi, ülkeler ya da sektörler arasındaki muhasebe politikaları ve vergilendirmelerden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırmasıdır. Böylece şirketin uluslararası bir değerleme ölçütü haline getirmesini sağlar. Yine Ebitda, genellikle değerleme oranlarında kullanılır ve işletme değeri gelir ile karşılaştırılmaktadır.

Ebitda Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Yorumlanır?

Ebitda, hem anahtar finansal performans ölçüm araçlarından birisi olması hem de şirket değerlendirme işlemlerinde kullanılması açısından önemli finansal göstergelerden birisidir. Bu gösterge, analistler tarafından yorumlanarak yatırım yapılıp yapılamayacağı konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. Yine Ebitda’nın hesaplanması için kullanılan formül ise şöyledir:

Ebitda= Net Kar + Vergiler + Faiz Giderleri + Amortisman ve Yıpranma Payı

Ebitda hesaplaması sonucunda firmanın faiz, vergi ve amortismanlarından karının-zararının olması, değerin pozitif-negatif olduğu anlamını taşır. Pozitif bir Ebitda, işletmenin nakit gelir kazandığının göstermektedir. Ancak bu durumda işletme için her şey mükemmel diyemeyiz. Yani özetle, işletme hakkında fikir edinebilmek için tek başına yetersiz kalmaktadır. Ebitda’nın negatif çıkması ise işletme ya da kurumun karlılık ve para akışlarında sıkıntı yaşandığı anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak hesaplama sonucunda işletme negatif bir Ebitda’ya sahip ise, sorunları olduğu nettir. Eğer pozitif bir Ebitda’ya sahipse, söylenenin tam tersini iddia etmek doğru olmayacaktır. Bu durum ise vergi ve faizlerin hesaplamaya dâhil edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ancak işletmenin vergi ve faiz harcamalarını ödemesi durumunda net tablo ortaya çıkacaktır.

Ebitda’nın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Ebitda, verimlilik ve karlılık ölçütü olarak kullanılan bir finansal göstergedir. İşletmenin verimliliğini ölçer ve daha güvenilir bir değerlendirme yapması nedeniyle avantaj sağlar. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri arasında bulunmasına rağmen, hisse ve tahvil analizlerinde kullanılır. Bu doğrultuda işletmeler arasındaki karlılık farklarını kıyaslama bakımından da avantajlıdır.

Ebitda’nın avantajlarının yanında dezavantajları da mevcuttur. Bu dezavantajlarından birisi de firmadan firmaya ve hesaplayan kişiye göre değişiklik göstermesidir. Bunun için hesaplamalar karşılaştırılırken raporlardaki dipnotlar göz önünde bulundurmalıdır. Yine şirketler faiz, vergi ve amortisman hesaplamalarında daha önceki rapor dönemine göre değişikliğe gidebilir. Bu durumda Ebitda’nın sonucu yanlış çıkacaktır.

Bunların yanı sıra Ebitda, karlılığın ölçülmesi bakımından iyi bir metrik olsa da, yaygın bilinenin aksine nakit akışını değerlendirmez. Ayrıca bu değer, çoğu zaman bir şirketin kazançlı olduğu yönünde izlenim yaratmak için bir muhasebe hilesi olarak da kullanılabilir. Bunun gibi nedenlerden dolayı hesaplama yapılırken şirketin bir şey gizlemeye çalışmadığından emin olunması için yatırımcıların diğer performans göstergelerine de odaklanması oldukça önemlidir.

Sonuç olarak Ebitda’nın yalnızca önemli varlıklara sahip büyük şirketler için yararlı bir önlem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ciddi sermaye gerektirmeyen varlıklara sahip ve kredisi olmayan firmalar için çok da fayda sağlamayacaktır.

Ekonomi forum sayfamızda merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları