Manipülasyon nedir?

0 290

Manipülasyon kelime anlamıyla yönlendirmek harekete geçirmek veya biçim vermek üzere telkinde bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar ilk bakışta olumsuz bir ifade gibi görünüyor olsa da, manipülasyonun farklı mecralarda farklı anlamları bulunur. Örneğin; ekonomik anlamda manipülasyon; kar elde etmek için ekonomi çevrelerini çeşitli şekillerde yönlendirmek olarak tanımlandığında iki türlü sonuç ortaya çıkar. Borsada işlem yapmakta olan ve işlem miktarına ciddi anlamda etki edebilecek güce sahip oyuncular, çeşitli taktik hamlelerle borsaları değer artışı veya değer azalışı yönünde etkileyebilir. Burada manipülatörün enstrümanı yalnızca menkul kıymet ise, kanuni olarak yaptığı işlem yasal kabul edilir. Ancak manipülatör, sektörleri menkul Kıymet dışında, spekülasyon ile harekete geçiriyorsa bu durumda ismi manipülatör değil spekülatör olacaktır. Her ne kadar Batı ülkelerinde, spekülatörler de göreceli olarak yasal olarak kabul ediliyor olsa da, bu işlemin bir çeşit hile olduğu dünya çapında kabul edilmektedir.

Ülkemizde manipülasyon, hassasiyetle incelenen ve ciddi yatırımlar uygulama noktasına gelebilen bir ekonomik faaliyettir. Oldukça kırılgan bir ekonomik sisteme sahip olmamızdan dolayı, manipülatörlere ve bilhassa spekülatörlere izin verilmez. Ancak belirttiğimiz gibi manipülatörler yasal enstrümanlarla işlem yaptıklarında, müdahale gücü oldukça sınırlıdır. Bu durumda Merkez bankası ve Hazine Müsteşarlığı çeşitli yönetmelik değişiklikleri ile ve piyasa müdahaleleri ile manipülasyonu engellemeye çalışır. Spekülasyon durumunda ise adli soruşturma söz konusudur.

Psikolojik Manipülasyon

Psikolojik Manipülasyon ise çoğunlukla pozitif anlamı olmayan bir davranıştır. Bir kişiyi belli bir yöne kanalize etmek için herhangi bir fikrin kişiye benimsetilmesi olarak tanımlanabilir. Psikolojik manipülatör, doğru ya da yanlış her türlü hamleyi yapabilir ve kişiyi karmaşık bir ruh haline sevk edebilir. Yalnız maalesef psikolojik Manipülasyon, çok sık uygulanan bir yöntemdir ve yasal olarak hiçbir karşılığı yoktur. Yalnızca, kitlesel manipülasyonlar, halkı kin ve nefrete, kişileri çatışmaya ve kurumları zarar görmeye sürüklerse, adli soruşturma başlatılabilir. Manipülasyonun birçok çeşidi ve senaryosu söz konusudur. Örneğin bir arkadaşınız, sizi bir eylemde bulunmak için, çeşitli argümanları kullanarak ikna etmeye çalışıyorsa ve bunun açıktan yapmak yerine, başka argümanları kullanıyorsa, burada bir manipülasyondan söz edilebilir. Görüldüğü gibi her zaman olumsuz olması söz konusu olmasa da, manipülasyon çok masum bir davranış da değildir.

Konuyla ilgili forum başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları