Tarama Etiketi

nasıl hesaplanır

Ebitda Nedir?Nasıl Hesaplanır?

Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation), FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ile aynı anlamı taşıyan bir kavramdır. Son yıllarda finans dünyasında önemli bir gösterge haline gelmiş olan Ebitda;…

Fırsat Maliyeti Nedir?

Fırsat maliyeti, bir malın üretimini bir birim artırmak adına başka bir maldan vazgeçilmesi gereken mal miktarına verilen addır. Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse, yapılan bir tercihin ardından tercih edilmeyen en iyi seçenek fırsat…

Amortisman Nedir?

Muhasebe dilinde amortisman nedir? sorusunun cevabı; bir araç, makine, teçhizat ve benzeri donanımın yıpranma payıdır şeklinde verilir. Amortisman payı, gayrimenkuller için söz konusu değildir. Gayrimenkuller için yeniden değerleme…

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonominin en önemli performans göstergelerinin başında gelen ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyümenin unsurları nelerdir? Ekonomik büyüme nasıl saptanır? Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla nedir? Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla Nasıl Hesaplanır? Bu…

Gini Katsayısı Nedir Nasıl Hesaplanır?

Gini Katsayısı Nasıl Ortaya Çıktı? Bir ülkede gelir dağılımının adil olup olmadığını ölçmek için kullanılan Gini Katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır. Değer ne kadar yükse olursa ülkenin gelir dağılımı o kadar adaletsizdir. Mükemmel…

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir?

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir, Nasıl Hesaplanır? En sık kullanılan makro ekonomik kavramlardan biri de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) nedir , ne demek açıklamaya çalışacağız. Bir ülkenin sınırları içerisinde kimin ürettiğine…