Tarama Etiketi

nedir

En İyi Yatırım Aracı Nedir 2019?

İş dünyasındaki ticaretini genişletmek isteyenler en iyi yatırım neye yapılır sorusunu devamlı sormaktadır. İyi bir alan bulmak günümüzün artan risklerinde oldukça zorlaşıyor. Çünkü halihazırdaki şirketler bu açık alanları kapatarak, yeni…

Ebitda Nedir?Nasıl Hesaplanır?

Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation), FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ile aynı anlamı taşıyan bir kavramdır. Son yıllarda finans dünyasında önemli bir gösterge haline gelmiş olan Ebitda;…

Cari Oran Nedir?

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını belirlemek için birtakım kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar, işletmelerin gelecekteki ve mevcut olan durumundaki kalıcılığı belirlemektedir. Bahsedilen kavramlar arasında en önemlilerinden…

Fırsat Maliyeti Nedir?

Fırsat maliyeti, bir malın üretimini bir birim artırmak adına başka bir maldan vazgeçilmesi gereken mal miktarına verilen addır. Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse, yapılan bir tercihin ardından tercih edilmeyen en iyi seçenek fırsat…

Hisse Senedi Nedir? Nasıl Alınır Satılır?

Hisse senedi, şirket ortaklarının paylarını ve ortaklıklarını belgeler nitelikteki kıymetli evraklara verilen isimdir. Bir şirketten hisse senedi satın alındığında, artık o şirkete satın alınan pay oranında ortak olunur. Şirketlerin…

Goldman Sachs Nedir?

Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyenler belli bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Ellerinde yeterli kaynak olmaması durumunda ise destek almaları gerekir. Bu destekler için genellikle ilk başvurulan yer bankalar olmaktadır. Bir banka çeşidi…

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Bankaların ve borçlanma imkanı sunan diğer tüm finans kuruluşlarının risklerini yönetebilmek amacıyla tutulan ve borçlanmayla ilgili bir çok konuyu etkileyen sisteme kredi notu a Günümüzde tüm bankacılık işlemlerini ve hatta bir…

Devlet Tahvili Nedir?

Devlet tahvili, vadesi bir yıldan daha uzun olan ve devletin borçlanma ihtiyacını karşılayan kıymetli evraklara verilen addır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan bu evraklar “devlet iç borçlanma senedi (DİBS)” olarak da…

Manipülasyon nedir?

Manipülasyon kelime anlamıyla yönlendirmek harekete geçirmek veya biçim vermek üzere telkinde bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar ilk bakışta olumsuz bir ifade gibi görünüyor olsa da, manipülasyonun farklı mecralarda farklı…

Slumpflasyon nedir?

Ekonomi terimler son zamanlarda hepimizin gündemini hayli meşgul ediyor. Slumpflasyon nedir? sorusu da, gündemimize giren flash kavramlar içerisinde yer alıyor ve aslında geçmişte deneyimlemediğimiz bir süreç olmasından dolayı dikkatleri…